DEEMO II เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสำหรับระบบ iOS พร้อมกันทั่วโลกเกม ผี น่า กลัว ๆ

DEEMO II เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสำหรับระบบ iOS พร้อมกันทั่วโลกเกม ผี น่า กลัว ๆ

DEEMO II เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสำหรับระบบ iOS พร้อมกันทั่วโลก【เกม ผี น่า กลัว ๆ】:Rayark เกมจังหวะดนต